Pro Váš odpočinek připravujeme...

06/2020 - Probíhá stavební řízení pro II. etapu projektu

05/2020 - Zahájen prodej II. etapy projektu

                     Předpoklad realizace: Dům B - jaro 2021, Dům C - podzim 2021

05/2019 - Zkolaudována I. etapa a apartmány předány k užívání klientům

03/2019 - Probíhají finální dokončovací práce v interiéru I. etapy

10/2018 - Probíhají stavební práce na hrubé stavbě I. etapy

Pokračují stavební práce na hrubé stavbě. 

08/2018 - Stavební povolení

Probíhá projednání projektu na stavebním úřadě. Předpoklad vydání stavebního povolení v druhé polovině 09/2018.

07/2018 - Přípravné práce

Na pozemku byly provedeny přípravné práce.